Υπεύθυνοι Τομέων

Τομέας Κατάρτισης:
Τάτση Ειρήνη
 
Τομέας Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών:
Καλύβας Χρήστος
 
Γραμματεία
Στελέχη Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης
Μπακογιάννη Γλυκερία
Βασιλοπούλου Ιουλία
Μπουραζά Βασιλική


Λογιστήριο
Στέλεχος Λογιστηρίου
Μπάρμπας Σπυρίδων