Η Δομή μας

Το Κ.Ε.Κ. Καματερού είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό πιστοποίησης 12101012, δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και στεγάζεται σε ένα συνολικό χώρο έκτασης 450 m2.
Στην δομή του Φορέα λειτουργούν 4 αίθουσες διδασκαλίας - πληροφορικής, όλες πλήρως εξοπλισμένες με Η/Υ, εκτυπωτές, εκπαιδευτικό software και εποπτικό υλικό.
Δυναμικότητα κτιρίου : 98 άτομα

Από το 1995 που ιδρύθηκε έχει καταρτίσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 5.000 άτομα (μέσα από επιδοτούμενες και αυτοχρηματοδοτούμενες ενέργειες) πραγματοποιώντας περισσότερες από 800.000 ανθρωποώρες κατάρτισης.

Η αποστολή του Φορέα μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, οι οποίες εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καλύπτουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Οι στόχοι μας προς αυτή την κατεύθυνση, είναι:

 • • Η ορθή διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων και λοιπών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω της τήρησης των απαιτήσεων αυτών και των όρων του ΕΣΔΕΚ.
 • • Η ουσιαστική παρέμβαση στα δρώμενα της τοπικής κοινωνίας με την προσπάθεια για δημιουργία νέων ευκαιριών και την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ισότητας ευκαιριών στην απασχόληση
 • • Η συμβολή, με την υλοποίηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της περιοχής
 • • Η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων, μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και της προσαρμογής των δεξιοτήτων τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας,
 • • Η αναβάθμιση και η συνεχής επικαιροποίηση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων,
 • • Η συστηματική προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης που έρχεται να καλύψει ανάγκες που έχουν διαγνωσθεί,
 • • Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πόλο τοπικής ανάπτυξης, αλλά και να συντελέσουν στην καταπολέμηση της ανεργίας,
 • • Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής στους ανέργους, αλλά και η διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας,
 • • Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους και η αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών.
 • • Η ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω internet (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης)

Πλεονεκτήματα

 • • Έμπειρους Εκπαιδευτές
 • • Σύγχρονες Εγκαταστάσεις
 • • Ελεύθερη πρόσβαση στο Εργαστήριο Πληροφορικής
 • • 1 άτομο ανά Η/Υ
 • • Δωρεάν πρόσβαση στο Internet και εκτός εκπαιδευτικών ωρών  
 • • Σύγχρονα εκπαιδευτικά εγχειρίδια
 • • Ευέλικτα προγράμματα για τις μέρες και τις ώρες που εξυπηρετούν
 • • Ανταγωνιστικές Τιμές
 • • Υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιήσεις