Σεμινάριο για Πωλητές

 

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΣ

Με δεδομένα ότι η ελαχιστοποίηση των προϊοντικών διαφορών μετακυλύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας εκτός από την τιμή, στην καινοτομία και την εξυπηρέτηση και ότι, ο πελάτης επιλέγει ένα κατάστημά ανάλογα με τη διασημότητα του και την ποιότητα της παθητικής και της ενεργητικής επικοινωνίας μαζί του, το σεμινάριο:

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε πωλητές στους οποίους με την υποστήριξη της νευροεπιστήμης δίνεται απάντηση στα:

 • - Ποια είναι η αγοραστική συμπεριφορά του σημερινού ενημερωμένου και απαιτητικού πελάτη
  - Γιατί οι αποφάσεις του πελάτη σε ποσοστό πάνω από 75% παίρνονται μη συνειδητά
  - Γιατί το ¾ των πελατών δεν προγραμματίζουν τις αγορές τους και γιατί δεν παραμένουν πλέον πιστοί σε ένα κατάστημα
  - Γιατί η πώληση χωρίς τον πωλητή κερδίζει συνεχώς έδαφος στο χώρο της λιανικής πώλησης
  - Γιατί όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι (τυπολογία) και
  - Γιατί πρώτα κερδίζεται ο πελάτης και μετά επιτυγχάνεται η πώληση

 

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του σεμιναρίου είναι:

 • - Η ανάδειξη της σημασίας της συνέργιας της παθητικής και της ενεργητικής επικοινωνίας του πωλητή στην ενεργοποίηση της αγοραστικής διάθεσης του πελάτη.
  - Η υποκατάσταση της έωλης προïοντο-κεντρικής νοοτροπίας με την πολλά υποσχόμενη πελατο-κεντρική
  - Η επισήμανση της δύναμης της ποιοτικής εξυπηρέτησης του πελάτη στην ελαχιστοποίηση των διαμαρτυριών και των παραπόνων και ενίσχυσης της πιστότητάς του.
  - Η ανάδειξη του πωλητή σε σύμβουλο αγορών του πελάτη και
  - Η ενεργοποίηση του «θέλω» του πελάτη και όχι μόνο του «χρειάζομαι»

 

ΟΦΕΛΟΣ

Το όφελος για τους συμμετέχοντες συνίσταται στα:

 • - Να αποκωδικοποιούν την αγοραστική προσωπικότητα του πελάτη/στόχου τους
  - Να αναγνωρίσουν το ρόλο του merchandising στην προσέλκυση πελατών και των Σημείων Πώλησης (PοS) και στην αφύπνιση των αγοραστικών τους διαθέσεων
  - Να αποκτήσουν πελατο-κεντρική νοοτροπία και δεξιότητα στο να κερδίζουν την εμπιστοσύνη του πελάτη
  - Να συμβιβαστούν με την ιδέα, ότι δεν υπάρχει δύσκολος πελάτης παρά μόνο απροετοίμαστος πωλητής και
  - Να πειστούν από το γεγονός ότι, αν ο πελάτης ήξερε πάντοτε και επ΄ ακριβώς τι θέλει, το επάγγελμα του πωλητή δεν θα είχε ποτέ γεννηθεί.

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ

 

Το Σεμινάριο υποστηρίζεται από:
τη 210 σελίδων ειδική έκδοση του εισηγητή «ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΚΕΡΔΗ»

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΙΣ
Διδάκτωρ του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Βιέννης – Συγγραφέας

 

ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

05/04/2019 & 06/04/2019 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

10 ώρες 

 

Φόρμα Ενδιαφέροντος