Υποψήφιοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

 

Δώσε ΤΩΡΑ στη ζωή σου τη θέση που της αξίζει.
Ο ΣΤΟΧΟΣ είναι πιο κοντά από ό,τι νοµίζεις. Είναι ΕΔΩ!

 

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα διαχείρισης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών και Ασφαλιστικών Κινδύνων. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εκπαίδευσης είναι οι διευρυμένες γνώσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και όχι η στείρα απομνημόνευση κειμένων ή ερωτήσεων. Αναφέρεται στην εφαρμογή του Management για τον επαγγελματία Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή με σύγχρονη και σφαιρική τεχνογνωσία στην συμβουλευτική και εξυπηρέτηση.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
- Άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση
- Υψηλό εισόδηµα
- Επαγγελµατικό status
- Eπάγγελµα µε κοινωφελείς προεκτάσεις

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
- Aσφάλιση
- Θεσµικό πλαίσιο Ασφαλιστικής ∆ιαµεσολάβησης, Κοινοτική Οδηγία IDD (Insurance Distribution Directive) Ευρωπαϊκός Κανονισµός για την Προστασία των ∆εδοµένων (GDPR)
- ∆ιαµεσολαβούντα πρόσωπα
- Ασφαλιστικοί κίνδυνοι
- Κλάδοι Ασφάλισης
- Οργάνωση & ∆ιοίκηση γραφείου
- Πρακτική σε πραγµατικό περιβάλλον

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

...Nα γίνετε ένας αυτόνοµος ελεύθερος επαγγελµατίας, ή καλύτερα… ένας σύγχρονος manager!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Προετοιμασία σπουδαστών μας για την Πιστοποίηση των εξετάσεων της Τράπεζας Ελλάδας  (ΦΕΚ: 2603/ 08-11-2011)

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 2 μήνες / 5 ώρες ημερησίως


ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 05/11/2018  (Δε-Τε-Πα)  & 6/11/2018 (Τρ-Πε-Πα)


ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 180€

 

...σε συνεργασία με το Ασφαλιστικό Γραφείο ΠΑΡΟΝ!!!

paron logo

Οι Πιστοποιημένοι Σπουδαστές μας θα συνάψουν ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με το Ασφαλιστικό Γραφείο «ΠΑΡΟΝ»!!!

 

Φόρμα Ενδιαφέροντος