Υποψήφιοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

 

Δώσε ΤΩΡΑ στη ζωή σου τη θέση που της αξίζει.
Ο ΣΤΟΧΟΣ είναι πιο κοντά από ό,τι νοµίζεις. Είναι ΕΔΩ!

 

Καινοτόμο πρόγραμμα διαχείρισης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών και Ασφαλιστικών Κινδύνων όπου καλύπτει την εφαρμογή του Risk Management και Crisis Management καθώς και διευρυμένη Συμβουλευτική στην Ασφάλιση και Ταξινόμηση των Ασφαλιστικών Κινδύνων, ανά ασφαλιστικό κλάδο.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
- Άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση
- Υψηλό εισόδηµα
- Επαγγελµατικό status
- Eπάγγελµα µε κοινωφελείς προεκτάσεις

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
- Aσφάλιση
- Θεσµικό πλαίσιο Ασφαλιστικής ∆ιαµεσολάβησης, Κοινοτική Οδηγία IDD (Insurance Distribution Directive) Ευρωπαϊκός Κανονισµός για την Προστασία των ∆εδοµένων (GDPR)
- ∆ιαµεσολαβούντα πρόσωπα
- Ασφαλιστικοί κίνδυνοι
- Κλάδοι Ασφάλισης
- Οργάνωση & ∆ιοίκηση γραφείου
- Πρακτική σε πραγµατικό περιβάλλον

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

...Nα γίνετε ένας αυτόνοµος ελεύθερος επαγγελµατίας, ή καλύτερα… ένας σύγχρονος manager!

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 120 ώρες

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 180€
+ O πρώτος σπουδαστής θα έχει σύµβαση εργασίας µε µια από τις πιό µεγάλες Ασφαλιστικές Εταιρίες.
+ Ο δεύτερος σπουδαστής θα έχει σύµβαση εργασίας µε ένα από τα καταστήµατα του ΠΑΡΟΝ.

 

...Σε συνεργασία με το Ασφαλιστικό Πρακτορείο ΠΑΡΟΝ!!!

paron logo

Φόρμα Ενδιαφέροντος