Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Το ΚΕΚ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  διάρκειας  40 ωρών, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της θέσης σε επίπεδο νομικό, τεχνικό και οργανωτικό.

 

logo       diavalkaniko logo 2018

O Data Protection Officer (DPO) έχει τον ηγετικό ρόλο που θεσμοθετείται εντός της επιχείρησης, της Μ.Κ.Ο. ή του Δημόσιου Οργανισμού, στον τομέα της ασφάλειας και της διαχείρισης των πληροφοριών, ο οποίος αποτελεί απαίτηση του κανονισμού γενικής προστασίας δεδομένων (GDPR) και τίθεται σε ισχύ την 25η Μαϊου του 2018, αποφεύγοντας το υπέρογκο πρόστιμο σε περίπτωση ελέγχου. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό της στρατηγικής και την εφαρμογής των διαδικασιών για την προστασία προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της κάθε επιχείρησης, Μ.Κ.Ο. ή Δημόσιου Οργανισμού με τις απαιτήσεις της GDPR. Είναι επίσης υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τις σημαντικές απαιτήσεις συμμόρφωσης του GDPR, την εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων και τη διενέργεια τακτικών ελέγχων ασφάλειας. Ο DPO είναι επίσης και το σημείο επαφής μεταξύ της εταιρείας ή του Οργανισμού και των εποπτικών αρχών.

 

Στόχος προγράμματος

Στόχος του σεμιναρίου είναι να προετοιμάσει τα στελέχη για την ανάληψη του ρόλου του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) σε Επιχειρήσεις- Μ.Κ.Ο. Δημοσίους Οργανισμούς και ΟΤΑ, για όλες τις αλλαγές που πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτές, καθώς και για την μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί σε όλα τα επίπεδα (επιχειρησιακή, νομική, τεχνολογική, διεργασιακή και ως προς την ασφάλεια πληροφοριών), ώστε να είναι πλήρως συμβατοί με το νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR).

 

Δείτε εδώ τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων!

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:

 

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από επιστήμονες, ειδικούς σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών δεδομένων και συστημάτων.


 

Διαδικασία Πιστοποίησης

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων διαπιστευμένος φορέας από το ΕΣΥΔ κατά το πρότυπο EN ISO/IEC 17024, αριθμός πιστοποιητικού 1080, αναλαμβάνει τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Εμπειρογνώμονας του Σχήματος με τίτλο "Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων" είναι ο Γρηγόρης Λαζαράκος, Δικηγόρος, Πρώην Αν. Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εγγυάται την καταλληλότητα και πληρότητα του περιεχομένου των εξετάσεων.

Το πιστοποιητικό παρέχεται υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Ερευνών και Μελετών Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος καθώς και σημαντικών Επιχειρηματικών Φορέων.

Οι εξετάσεις για την Αθήνα υλοποιούνται στα γραφεία του Ελληνικού Ινστιτούτου Πιστοποιήσεων.

 

Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής εδώ!

Δείτε εδώ το ενημερωτικό μας!

 

Σε ποιούς απευθύνεται:

 •  Στελέχη επιχειρήσεων που αναμένεται να αναλάβουν τη θέση του 

  Υπευθύνου Προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους του 

  Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) 
 • Δικηγόροι
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Στελέχη IT
  Απόφοιτοι Νομικών Σχολών & Σχολών Θετικών Επιστημών

Ημερομηνίες Υλοποίησης

Nέος κύκλος σεμιναρίων τον Σεπτέμβριο 2018

50% έκπτωση για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 30/08/2018

 

Κόστος Συμμετοχής

- 1800€ ανά άτομο

- 250€ ανά άτομο, για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης


Τρόπος πληρωμής:

Εξόφληση 50% με την Αίτηση και 50% μέχρι τη Λήξη του σεμιναρίου


Εκπτωτική Πολιτική:

- 40% έκπτωση για εφάπαξ καταβολή του ποσού

- 20 – 30% έκπτωση για ομαδικές εγγραφές
- 50% έκπτωση σε φοιτητές – ανέργους

 (Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν μεμονωμένα & όχι συνδυαστικά)

 

 

Με τη λήξη του σεμιναρίου το ΚΕΚ Καματερού & το Διαβαλκανικό Α.Ε. σε συνεργασία με τους καταξιωμένους συνεργάτες τους, αναλαμβάνουν τον φάκελο συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR Compliance).

 

Φόρμα Ενδιαφέροντος