Σεμινάριο Εποπτών Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας - Security Supervisors Training

 

Φορέας Πιστοποίησης

 

H Triangle Security International είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων καθώς και συμβουλών ασφαλείας με έδρα το Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ιδρύθηκε το 1981 και στις σχεδόν 4 δεκαετίες της λειτουργίας της έχει αναπτύξει ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργασιών και παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Κυβερνητικούς και κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες κτλ) καθώς και σε VIPs.

Το ΚΕΚ Καματερού είναι συνεργάτης και πάροχος όλων των εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων της Triangle Security International.

 

Εκπαίδευση Εποπτών Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 

Σε ποιούς απευθύνεται;

H εκπαίδευση απευθύνεται σε προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας που εκτελεί καθήκοντα «επόπτη προσωπικού» εντός του οργανισμού τους (ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα) και κατέχουν βασικές γνώσεις στα θέματα ιδιωτικής ασφάλειας.

Επίσης, από την εν λόγω εκπαίδευση μπορούν να επωφεληθούν εργαζόμενοι οι οποίοι μελλοντικά σχεδιάζουν να ασχοληθούν με εξειδικευμένα καθήκοντα εποπτείας προσωπικού ασφαλείας εντός του οργανισμού τους και επιθυμούν να αποκτήσουν τις σχετικές πιστοποιημένες γνώσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκπαίδευση:

-Βασική γνώση του νομικού και επιχειρησιακού πλαισίου λειτουργίας του χώρου της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

-Υποβολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος (CV) το οποίο να περιλαμβάνει εργασιακή εμπειρία κάθε είδους καθώς και τυχόν προηγούμενες εκπαιδεύσεις/καταρτίσεις. 

 

Διάρκεια

3 ημέρες – Κάθε εκπαιδευτική ημέρα θα ξεκινάει στις 4 μ.μ. και θα ολοκληρώνεται στις 10 μ.μ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό από την Βρετανική εταιρεία Triangle Security International.

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:

Οι εκπαιδευτές είναι Βρετανοί και Έλληνες με μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα ιδιωτικής ασφάλειας, κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σε θέματα ασφάλειας και security management.

 

 

Δηλώστε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

Φόρμα Ενδιαφέροντος