Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε 34 Δήμους - Β΄ΦΑΣΗ

slide-koin2.jpg

 

Μεταξύ των Δήμων της Αττικής που θα εμπεριέχονται στην προκήρυξη είναι:

Α/Α ΔΗΜΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
1 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ          209
2 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ          241
3 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ          133
4 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                          83

 

 

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης και μέχρι έναν (1) Επιβλέποντα Φορέα (Δήμο).

Για πρώτη φορά, τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δίνουν τη δυνατότητα στον άνεργο να βελτιώσει το βιογραφικό του, προκειμένου να ενισχύσει τις δυνατότητες επανένταξής του στην αγορά εργασίας μετά το τέλος του προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, εφόσον το επιθυμεί ο άνεργος:
- Κατάρτιση στην «Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)» διάρκειας 120 ωρών

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες από τον ΟΑΕΔ.


Η κατάρτιση των ανέργων θα συνοδεύεται από πιστοποίηση Εφόσον οι ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας. Συνεπώς, οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη Δράση της Κατάρτισης θα απασχολούνται τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.

 

Το ΚΕΚ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ παρέχει σε όλους εσάς που θα επιλέξετε την συνεργασία μαζί μας, στο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας τις παρακάτω υπηρεσίες:


• Την διάθεση χρήσης Η/Υ για την υποβολή της αίτησης σας,
• Την ενημέρωση για την μοριοδότηση της αίτησης σας άμεσα,
• Την εκτύπωση του Αριθμού Πρωτοκόλλου της κατάθεσης της αίτησης σας, με τον οποίον θα δείτε εάν επιλεχθήκατε στον πίνακα του ΟΑΕΔ.
• Σας ενημερώνουμε για τα προγράμματα κατάρτισης που παρέχονται στη δράση Κοινωφελή Εργασία, σε συνάφεια με την ειδικότητα που επιθυμείτε να πιστοποιηθείτε.
• Σας πληροφορούμε για την ποιότητα των υπηρεσιών κατάρτισης που προσφέρουμε και για τις οποίες θα θέλαμε να μας επιλέξετε.