Πρόγραμμα ενίσχυσης των πρώην εργαζομένων σε ΜΜΕ

 

1. ATTICA BROADCASTING

Ωφελούμενοι: 928 άτομα πρώην εργαζόμενοι σε Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα (16 επιχειρήσεις)

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης κατάρτισης και απασχόλησης που αφορά παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης σε απολυμένα άτομα από 46 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου με τίτλο “Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών”. Συγκεκριμένα, η Δράση αφορά έως 928 άτομα, πρώην εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες έχουν τερματίσει τη δραστηριότητα τους, είτε έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Η δράση αφορά διαδικασία συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, όπου θα υπάρξει αποτύπωση των προσόντων και ικανοτήτων των ωφελούμενων και διάγνωση των αναγκών τους, προσανατολισμένων σε παραδοσιακές ή νέες ειδικότητες ή αναδυόμενες δεξιότητες. Για εξειδικευμένη κατάρτιση και επιμόρφωση θα επιλεχθούν 288 άτομα. 

Για την τελική επιλογή όμως θα προηγηθεί η διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Επιδοτείται έως και η χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης 120 ωφελούμενων, προκειμένου να υποστηριχθούν για αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας.

 

 

2. ATTICA PUBLISHING ACTIVITIES

Ωφελούμενοι: 705 άτομα πρώην εργαζόμενοι σε Εκδοτικές Δραστηριότητες (46 επιχειρήσεις)

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης κατάρτισης και απασχόλησης που αφορά παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης σε απολυμένα άτομα από 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου με τίτλο “Εκδοτικές Δραστηριότητες”. Συγκεκριμένα, η Δράση αφορά έως 705 άτομα, πρώην εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες έχουν τερματίσει τη δραστηριότητα τους, είτε έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η δράση είναι χωρισμένη στα εξής βήματα: