Έναρξη Σεμιναρίου Life Coaching: 27/11/2018

Έναρξη Σεμιναρίων Η/Υ: Κάθε Εβδομάδα

Έναρξη Σεμιναρίου Αutocad: 28/11/2018

Πωλήσεις Επικοινωνία: 01 & 02/12/2018

Εξετάσεις Πιστοποίησης Η/Υ (UNICERT): κάθε Παρασκευή