Έναρξη Σεμιναρίου Εκπαίδευσης Security: 15/10/2018

Έναρξη Σεμιναρίου Life Coaching: 01/11/2018

Έναρξη σεμιναρίου Δημιουργικής Γραφής: 10/10/2018

Έναρξη ΔΩΡΕΑΝ Σεμιναρίων Η/Υ: 29/10/2018

Έναρξη Σεμιναρίου Google Adwords & Facebook: 13/11/2018

Έναρξη Σεμιναρίου Αutocad: 03/11/2018

Έναρξη Σεμιναρίου Photoshop: 03/11/2018

Εξετάσεις Πιστοποίησης Η/Υ (UNICERT): κάθε Παρασκευή