Έναρξη Σεμιναρίου Life Coaching: 12/03/2019

Έναρξη Σεμιναρίου Πωλήσεων: 04/03/2019

Έναρξη Σεμιναρίου Αutocad: 12/03/2019

Έναρξη Σεμιναρίου Photoshop: 12/03/2019

Έναρξη Σεμιναρίου Facebook και Facebook Ads: 14/03/2019

Έναρξη Σεμιναρίου Η/Υ: 04/03/2019 & 06/03/2019

Εξετάσεις Πιστοποίησης Η/Υ: κάθε Παρασκευή