Έναρξη τμήματων security (105 ωρών): 27/11/2017 & 11/12/2017 & 08/01/2018

Έναρξη τμήματος security μέσω E-learning (105 ωρών): 30/11/2017

Έναρξη τμημάτων πληροφορικής: Κάθε εβδομάδα

Εξετάσεις Πιστοποίησης Η/Υ UNICERT: Κάθε Παρασκευή (15.00-21.00)