ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Έναρξη τμήματος security (105 ωρών): 18/04/2016 & 04/05/2016 & 30/05/2016
  • Έναρξη τμήματος security μέσω E-learning (105 ωρών): 23/05/2016
  • Έναρξη τμήματος πληροφορικής: 09/05/2016
  • Εξετάσεις Πιστοποίησης ECDL: 13/05/2016
  • Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ): 16/05/2016 & 18/05/2016