ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Έναρξη τμήματος security (105 ωρών): 06/06/2016, 27/06/2016 & 11/07/216
  • Έναρξη τμήματος security μέσω E-learning (105 ωρών): 27/06/2016
  • Έναρξη τμήματος πληροφορικής: 25/05/2016
  • Εξετάσεις Πιστοποίησης ECDL: 24/06/2016
  • Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ): 16/05/2016 & 18/05/2016
  • Σεμινάρια Τεχνικού Ασφάλειας Γ΄κατηγ.: 1ο: 13 & 15/06/2016 - 2ο. 14 & 16/06/2016
  • Σεμινάριο Τεχνικού Ασφάλειας Β΄κατηγ.: από 07/06/2016 έως 20/06/2016