ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Εναρξη ταχύρυθμου τμήματος security (30 ωρών): 21-10-2015
  • Εξετάσεις Πιστοποίησης UNICERT: 30-09-2015
  • Έναρξη τμήματος σε θέματα Αυτοάμυνας για γυναίκες 12-10-2015
  • Έναρξη τμήματος Αθλητικής Δημοσιογραφίας 15-10-2015
  • Εξετάσεις Πιστοποίησης ECDL: 30-10-2015
  • Έναρξη τμήματος πληροφορικής: 19-10-2015
  • Έναρξη τμήματος security (105 ωρών): 19-10-2015